luckyniki
TOP5 เว็บคาสิโนออนไลน์เว็บ คาสิโนออนไลน์ ที่มีผู้เล่น มากที่สุด ดีที่สุด ในประเทศไทย

วิธีปลดหนี้ จากการลงทุน ใครอยากปลดหนี้ มีรายได้เพิ่ม ติดตามบทความได้ที่นี่

🙂 ชอบบทความนี้ 🙂
Sending
User Review
5 (1 vote)

วิธีปลดหนี้

ไม่มีใครอยากมีหนี้สิน เพราะ การเป็นหนี้สร้างภาระอย่างมาก บุคคลใดเป็นหนี้ก็ย่อมมีความไม่สบายใจ ในการหาเงินมาชำระ แต่เราจำเป็นต้องชำระหนี้สินที่ติดค้างให้ครบทั้งหมด จึงเกิดเป็นการปลดหนี้ ซึ่งการปลดหนี้ ไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่การจัดสรรการเงินของแต่ละบุคคล แต่การปลดหนี้ที่ดีนั้น จะไม่นำเงินที่หามาได้ทั้งหมดเอาไปชำระหนี้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดเพราะเงินก่อนที่จะปลดหนี้สามารถสร้างมูลค่าได้มากขึ้น หากคุณรู้จักนำเงินเหล่านี้ไปลงทุน

เงินที่เกิดจากการเป็นหนี้ ล้วนมาจากใช้จ่ายในอดีต จากการที่คุณซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่าเงินที่คุณได้รับ ทำให้คุณต้องมีการผ่อนจ่ายในแต่ละงวดตามแต่เจ้าหนี้กำหนด ส่วนใหญ่แล้วการเป็นหนี้จะมีการคิดดอกเบี้ย ทำให้คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มจากที่ติดชำระหนี้ ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นส่วนนี้ เกิดจากอัตราเงินเฟ้อที่มีการเพิ่มขึ้นทุกปี เทียบได้ว่า เงินที่คุณติดชำระหนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนเป็นหนี้ในอดีต

มาดูทางด้านเงินในปัจจุบันที่คุณได้รับที่เกิดจากรายได้ประจำหรือรายได้เสริมจากการทำธุรกิจอื่นๆ บางคนที่ได้รับรายได้ประจำนี้แล้วก็จะนำเงินทั้งหมดไปชำระหนี้ เพื่อให้ตัวเองหมดหนี้ได้เร็วขึ้น จึงแทบไม่มีเงินเก็บออมทำให้อนาคตไม่มีรายได้เพิ่มขึ้น

ดังนั้น คุณควรจะจัดสรรเงินที่ได้จากรายรับประจำ เพื่อให้สถานะการเงินของตัวคุณมีกินมีเก็บและมีใช้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงอนาคต ตามรูปด้านบน เป็นการรักษาสมดุลเพื่อการชำระหนี้และเพื่อการออมไว้สำหรับการเกษียณ เช่น เงินจำนวน 100 บาท ควรแบ่งออกเป็น คือ 50 % ใช้หนี้ 40% สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และอีก 10% สำหรับเงินเก็บออม

แต่ตามที่เกริ่นไว้ข้างต้นว่า หนี้ที่จะผ่อนจ่ายหากมีดอกเบี้ยด้วยแล้วละก็จะยิ่งมีการใช้เงินจ่ายหนี้มากขึ้น ดังนั้น ในบทความนี้ แอดมินจะมาแนะนำ 3 วิธีที่สามารถช่วยคุณปลดหนี้ได้อย่างรวดเร็วและไม่กระทบต่อเงินในอนาคตของคุณ

วิธีปลดหนี้ ที่ 1 ตั้งสติและวางแผนชำระหนี้

กล้าเผชิญกับความจริงว่า คุณมีหนี้สินจำนวนเท่าไหร่ที่จะต้องชำระ วิธีการทำคือ จดรายละเอียดทั้งหมดของการเป็นหนี้ และแจกแจงออกมาว่า หนี้ที่ต้องจ่ายต่อเดือนเป็นเท่าไหร่ ระยะเวลาการจ่ายและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมีมูลค่ามากน้อยขนาดไหน เพื่อทราบถึงสถานการณ์เป็นหนี้ และ จะช่วยจัดระบบการจ่ายชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างการวางแผนการชำระหนี้

วิธีปลดหนี้ ที่ 2 จัดกลุ่มเจ้าหนี้ ออกเป็นทั้งหมด 2 กลุ่ม

เมื่อแจกแจงรายละเอียดของการเป็นหนี้แล้ว ให้จัดกลุ่มเจ้าหนี้ออกมา 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือกลุ่มเจ้าหนี้ที่มีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายมากที่สุด กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มเจ้าหนี้ที่มาการคิดดอกเบี้ยมากที่สุด โดยในแต่ละกลุ่มให้ไล่ลำดับลงมาตามจำนวนมากไปหาน้อย วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถบริหารเงินเพื่อมาจ่ายให้ได้ครบตามจำนวนและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีปลดหนี้ ที่ 3 สำรวจบัญชีของตัวเองและเพิ่มการลงทุน

เริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน โดยเมื่อสรุปยอดแล้ว จะต้องนำรายรับคงเหลือที่มีแบ่งหักตามเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสม เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ชำระหนี้ ส่วนที่ใช้ในปัจจุบัน และส่วนที่เก็บออมในอนาคต แต่อย่าลืมว่าการเป็นหนี้สินมีดอกเบี้ยที่เกิดจากอัตราเงินเฟ้อ ทำให้ต้องจ่ายเงินชำระหนี้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการจ่ายเงินให้กับกลุ่มที่ 2 จากวิธีการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ จึงทำให้ต้องแบ่งเงินส่วนที่จะต้องใช้ในปัจจุบัน ออกเป็น 2 ส่วน ในอัตราส่วน 60:40

โดยส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ใช้กินใช้อาศัยและซื้อของจำเป็น – เมื่อคุณเป็นหนี้ สิ่งแรกที่ต้องเพิ่งระวังคือ การเลือกกินเลือกใช้ ควรที่จะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อรักษาสมดุลของรายรับจ่ายในแต่ละเดือน และเหลือเก็บให้ได้มากที่สุด

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนสำหรับการลงทุน – เป็นส่วนที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการหาเงินเพิ่มขึ้น เพื่อมาลดภาระหนี้สินของคุณ ส่วนนี้คือ การใช้เงินทำงาน หลังจากที่แบ่งเงินของส่วนปัจจุบันออกมา 40% แล้ว ให้นำเงินไปลงทุน โดยการเล่นคาสิโนออนไลน์ ซึ่งเป็นหนทางที่เพิ่มเงินกำไรได้มากที่สุด รวดเร็วและปลอดภัยกว่าการเล่นหุ้น หรือเล่นกองทุน เมื่อนำเงินมาลงทุนและได้เงินกลับไปจำนวนหนึ่ง เงินตรงส่วนนี้จะช่วยทดแทนในการจ่ายชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงได้อย่างครบถ้วน ทำให้สร้างเครดิตความน่าเชื่อถือให้กับตัวของคุณเองเมื่อคุณจ่ายได้ตรงตามเวลา ในบางครั้งการเล่น คาสิโนออนไลน์ อาจจะสร้างผลประโยชน์ให้กับการเงินของคุณ จนสามารถแบ่งกำไรส่วนหนึ่งไปใช้เก็บออมเพื่อชีวิตในอนาคตได้ คุณสามารถหาอ่านบทความเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นี้ เพื่อศึกษาวิธีการเล่น คาสิโนออนไลน์ ให้ได้ผลกำไรมากที่สุด

การชำระหนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิด สิ่งที่คุณควรทำคือ การจัดสรรปันส่วนของเงินได้อย่างถูกวิธี มีวินัยในการจ่ายหนี้ เก็บออม และการลงทุน ซึ่งในทุกๆเดือนคุณสามารถแบ่งปันเงินมาลงทุนกับการเล่น บาคาร่า เพิ่มผลกำไรให้คุณได้อย่างแน่นอนครับ ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจวางแผนการเงินการลงทุน และปลดหนี้ได้ครับ

empire777
error: Alert: Content is protected !!